Data Dosen Our teaching staff

No Nama Jabatan Lulusan
 1 Dr. H. Mamur Sutisna WD.M.MPd.  Dekan FKIP  
 2 Nita Delima S.Si., M.Pd.  Wakil Dekan FKIP Bidang Kemahasiswaan  
 3 Sumpena Rohaendi, M.Pd.    
 4 Bety Miliyawati, M.Pd.    
 5 Vara Nina Yulian, M.Pd.    
 6 Yanry Budianingsih, M.Pd.    
 7 Mariam Ar Rahman, M.Pd.    
 8 Sunara, S.S., M.M.    
 9 Dody Wahyudi Purnama, M.Pd.    
 10  Jufrianto Sibarani, M.Pd.    
 11 Slamet Wahyudi Yulianto, M.Pd.    
 12 Deni Mudian, M.Pd.    
 13 Gempar Al Hadist, M.Pd.    
 14 Iyan Nurdiyan Haris, M.Pd.    
 15 Deden Budi Rosman, M.Pd.    
 16 Pulung Riyanto, M.Pd.    
 17 Aris Risyanto, M.Pd.    

Why must Education Faculty?

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Merupakan